სერვისები

რემონტი

იაკ-52 ტიპის თვითმფრინავი

იაკ-52 ტიპის თვითმფრინავის კაპიტალური რემონტი და მოდერნიზაცია

გაიგე მეტი

„ჰაერი–ჰაერი“ ტიპის მართვადი რაკეტები R-60 და R-73

„ჰაერი–ჰაერი“ ტიპის მართვადი რაკეტები R-60 და R-73

გაიგე მეტი

„მი“ ტიპის ვერტმფრენები (მოდიფიკაციები მი-8, მი-17, მი-24)

„მი“ ტიპის ვერტმფრენები (მოდიფიკაციები მი-8, მი-17, მი-24)

გაიგე მეტი

მიგ–21 ტიპის გამანადგურებელი თვითმფრინავი

(მოდიფიკაციები მიგ-21უ, მიგ-21უს, მიგ-21უმ)

გაიგე მეტი

სუ–25ტიპის მოიერიშე თვითმფრინავი

(მოდიფიკაციები სუ-25კ, სუ–25უბ, სუ–25კმ)

გაიგე მეტი

ტექნიკური შესაძლებლობები

თამ“-ში არსებული საწარმოო შესაძლებლობების და მაღალკვალიფიციური და გამოცდილი ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის პირობებში,  შესაძლებელია დაპროექტდეს, შემუშავდეს და დამზადდეს სხვადასხვა კონფიგურაციისა და სირთულის საფრენი აპარატების დეტალები და  კომპონენტები.  „თამ“-ს გააჩნია:

 • მაღალკვალიფიციური მუშახელი და მაღალორგანიზებული  საწარმოო პროცესები;
 • მნიშვნელოვანი მიღწევები თვითმფრინავმშენებლობის დარგში;
 • ეფექტური ორგანიზაცია;
 • უდიდესი გამოცდილება;
 • შესაბამისი ტექნოლოგიური რესურსები და უნარ-ჩვევები.

„თამ“-ისსაწარმოო და სამუშაო პროცესები განაწილებულია შესაბამის ფუნქციურ საწარმოებში და სამსახურებში. ესენია: 

 • მეტალურგიული საწარმო;
 • ფურცლოვანი ლითონის დამამუშავებელი საწარმო;
 • ნამზადებისა და ტვიფრების საწარმო;
 • მექანიკური დამუშავების საწარმოდა სპეც. ნაკეთობების საწარმო;
 • საამწყობო-სარემონტო საწარმო;
 • გალვანური დაფარვის საწარმო;
 • საფრენ-საგამოცდო საწარმო;
 • სპეცაღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების საწარმო;
 • საკონსტრუქტორო ბიურო;
 • კომპოზიტური მასალების დამზადების საწარმო;
 • ლაბორატორიები
 • ხარისხის კონტროლის სამსახურები.

 

საწარმოს უნიკალური ინფრასტრუქტურა და მრავალფეროვანი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა შესაძლებლობას იძლევა, დამზადდეს სხვადასხვა დანიშნულებისა და ტექნიკური სირთულის სამხედრო და სამოქალაქო პროდუქცია. „თამ“-ის წარმატების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარანტი საწარმოში დასაქმებული მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და მუშახელია. „თამ“-ის ტექნოლოგიები მოიცავს:

 • მექანიკური დამუშავებისთვის საჭირო თანამედროვე მანქანა-დანადგარები (5-კოორდინატიანი სახარატო და საფრეზი პროგრამული ჩარხები);
 • ტიტანის კონსტრუქციების დამზადება;
 • ფოლადის, ალუმინის და რკინის შენადნობების ჩამოსხმა;
 • ფოლადის და ალუმინის შენადნობების ჭედვა;
 • ალუმინის შენადნობების შტამპვა;
 • დეტალების ცივი გამოტვიფვრა;
 • სხვადასხვა ტიპის კონსტრუქციების მოქლონვა;
 • ფოლადის, უჟანგავი ფოლადის, სპილენძის და ალუმინის შენადნობების სხვადასხვა ტიპის შედუღება;
 • სხვადასხვა დეტალის შეწებება;
 • რეზინის და პლასტიკური დეტალების დამზადება სხვადასხვა მეთოდით;
 • კომპოზიტური მასალების დამზადება: სველი მეთოდით დაწებება-გამაგრება, ნახშირბადიანი პრეპრეგით გამაგრება, ვაკუუმური მეთოდით ფორმირება, საშრობი კამერა;
 • დეტალების დამზადება მინაქსოვილიდან;
 • ალუმინის შენადნობების, სტრუქტურული და კოროზიამედეგი შენადნობების, ქიმიური და ქიმიურ-თერმული პროცესების  თერმული დამუშავება;
 • ყველა ტიპის ზედაპირული დაფარვა;
 • არამღვრევი ტიპის კონტროლი;
 • თვითმფრინავის საბოლოო აწყობა.

 

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ოპერაცია ხორციელდება მაღალკვალიფიციური მუშახელისა და ინჟინრების მიერ. დღესდღეობით საწარმოში 1500 ადამიანია დასაქმებული.

 

„თამ“-ში არსებობს ძლიერი საკონსტრუქტორო-საინჟინრო ბიურო, რომელიც უზრუნველყოფს არამარტო  არსებული პროდუქციის მოდერნიზაციას და ტექნიკურ მხარდაჭერას, არამედ მუდმივად მუშაობს ახალი პროდუქციის შექმნასა და მათ სერიულ წარმოებაში გაშვებაზე. კონსტრუქტორების მიერ გამოიყენება შემდეგი საკონსტრუქტორო პროგრამები: CAD/CAM/CAE design process, CATIA v5, Nastran, Patran და სხვა თანამედროვე პროგრამები.

 

„თამ“ მუდმივად აახლებს თავის საწარმოო საშუალებებს ახალი თანამედროვე მანქანა-დანადგარებით. ამ მიზნით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში, საწარმომ შეიძინა 5-კოორდინატიანი პროგრამული სახარატო და საფრეზი ჩარხები. „თამ“ ასევე უწყვეტად ახორციელებს არსებული მანქანა-დანადგარების მოდერნიზაციას. საწარმოში მოქმედებს წყლის წნევით საჭრელი თანამედროვე ჩარხები, რომლებიც ფოლადისა და სხვა ლითონების ჭრის,ფორმირების, გრავირების და  ბურღვის მიზნით გამოიყენება.

 

დღესდღეობით, საწარმოს გააჩნია ყველა შესაძლებლობა ახალი პროდუქტების და დეტალების ასათვისებლად, დასამზადებლად და მათ სერიულ წარმოებაში გასაშვებად. 

წარმოების მოცულობა

მექანიკური დამუშავება მექანიკური დამუშავების მიზნებისთვის საწარმოს გააჩნია სხვადასხვა ტიპის თანამედროვე მანქანა-დანადგარები, რომლებიც გამოიყენება შემდეგი ოპერაციებისთვის:
 • დეტალების დამუშავება პროგრამული მართვის ჩარხებზე.
პროგრამული ჩარხი DMC103V – გაბარიტები 1000x600x400; აღნიშნული ჩარხი შესაძლებლობას იძლევა დამზადდეს დეტალები მაღალი სიზუსტით და ზედაპირის ფაქიზი დამუშავებით.
 • ღარვის ოპერაციები პროგრამული მართვის ჩარხებზე. შესაძლებელია შესრულდეს დეტალები ზომებით 7600x1800x800-მდე.
  (პროგრამული საფრეზი და სახარატო 5 კოორდინატიანი ჩარხები, რომლებიც აღჭურვილია ინსტრუმენტების მართვის პროგრამით; პროგრამული საფრეზი 5 კოორდინატიანი ჩარხები DMG DMU70 evolinear, რომლებსაც ასევე გააჩნიათ ინსტრუმენტების მართვის პროგრამა).
 • სახარატო ოპერაციები ვერტიკალურ სახარატო პროგრამული მართვის ჩარხზე ზომებით დიამეტრი 3200 მმ-მდე, სიმაღლით 1000 მმ-მდე.
 • შიდა და გარე ერთი და მრავალმუხლიანი სხვადასხვა ცილინდრული და კონუსური კუთხვილების გაწმენდა სალესი ჩარხით 5К822В
 • სახარატო ოპერაციები პროგრამული მართვის ჩარხზე ზომებით ф1200-მდე სიგრძით    6000-მდე.
  კუთხვილის დიამეტრი 2-95 მმ, მეტრული კუთხვილის ბიჯი – 0,25-12,  დუიმური კუთხვილის ძაფები – 1’ 28 – 4, 5’, გამწმენდი კუთხვილის მაქსიმალური სიგრძე – 270 მმ.
 • ღრმად ბურღვის ოპერაციები: შესაძლებელია დიამეტრით 200 მმ და სიგრძით 2000 მმ სიგრძის ცილინდრების დამზადება.
ნამზადებისა და ტვიფრების წარმოება  ფურცლოვანი მასალის ცივი ტვიფრვა მექანიკური და ჰიდრავლიკური პრესებით და ვარდებადი უროთი: კონტურული დაშრევება კონტურული დამუშავება ხდება წყლით ჭრის (Water Jet Nano-Jet , 5 კოორდინატიანი, CNC და Water Jet 2000X5000 მმ CNC, 3 კოორდინატიანი) და პლაზმური ჭრის (Plasma Jet PP260A, CNC) ჩარხების მეშვეობით; 2000х5000 სისქე  0.5200 მმ-მდე. პრესი “erfurtze” 800х1000 , h~220 მმ, S-3 მმ-მდე პრესი “K350A” 1400х2500 , h~160 მმ, S-3 მმ-მდე.
 • სხვადასხვა სირთულის დეტალების დამუშავება ვარდებადი უროთი. გაბარიტები – 1250х1250 ,  S- 3 მმ
 • ფურცლოვანი მასალის დამუშავების მიზნით საწარმო იყენებს სხვადასხვა მანქანა-დანადგარებს, როგორებიცაა საჭრელი ფირფიტები (SHEAR CNC HVR 3100X6MM) და ფურცელსაღუნი ჩარხები POWER-BEND 3100X200 L -3000 მმ, S-10 მმ-მდე
 • Siempelkamp”- 650х1600х3  h~150 მმ
 • “Коломна”   – 650х2600х3  h~100 მმ
მილგაყვანილობების და შლანგების დამზადება თვითმფრინავების და ვერტმფრენების სისტემებისთვის საწარმოში მზადდება სხვადასხვა ტიპის მილები და შლანგები. ესენია:
 1. საწვავის სისტემა
 2. დაზეთვის სისტემა
 3. ჟანგბადის სისტემა
 4. პნევმატური სისტემა
 5. ჰიდრავლიკური სისტემა
 6. ჰაერის კონდიცირების სისტემა
  მილგაყვანილობების დამზადებისას გამოიყენება შემდეგი მასალები: АМГ2М, 12Х18Н10Т, М2М, М3М. მილების და შლანგების ღუნვა ხდება როგორც ხელით, ასევე მილების საღუნი ჩარხით (5000 JUTEC) 6 მმ-დან 50 მმ-მდე, სიგრძით 4500 მმ-მდე. ალუმინის მილების ხელით ღუნვისას გამოიყენება სილით ტენვის და აირით გახურების მეთოდი 10 მმ დიამეტრამდე უჟანგავი ფოლადის მილების ღუნვა ხდება Bowden-ის დანადგარის გამოყენებით, ხოლო 10 მმ-ზე დიამეტრის შემთხვევაში გამოიყენება ნიტრატის ფენური სითხე. 6 მმ-დან 50 მმ-მდე დიამეტრის ნებისმიერი მასალით დამზადებული მილების ღუნვა ხდება მილების საღუნი ჩარხის საშუალებით. მილების გამოცდა ხდება 15 ატმოსფერომდე წნევის პირობებ თერმული დამუშავება  
თერმული დამუშავება  
დისპერსიული გამყარება СШ3 ღუმელი Ф400-1800, 1300X800
მოწვა СНО ღუმელი 1500x800x400
წრთობა СНО ღუმელი 1300×800
დაყოვნება СШ3 ღუმელი Ф1050X350
ფოლადის დანახშირბადიანება СНО ღუმელი 1100×650
  დაფარვა
დაფარვა  
გოგირდის მჟავა ავზი 1400×600
AL კონვერსიული დაფარვა ავზი 1400×600
მყარი ანოდირება ავზი 1000×400
მოქრომვა ავზი 1500×600
ნიკელირება ავზი 1000×700
Cu დაფარვა ავზი 400×400
მოკადმიუმება ავზი 1000×600
Zn დაფარვა ავზი 1000×700
Ag დაფარვა ავზი 300×200
უჟანგავი ფოლადის პასივაცია ავზი 100×500
  საწარმოში ასევე არსებობს კონვეიერის ტიპის ავტომატური შეღებვის დანადგარები.   ლითონების დნობა და ფორმირება
დნობა, ჩამოსხმა  
ალუმინი ღუმელი 250 კგ
რკინა ღუმელი IST 0.4 230 კგ
ცხელი ფორმირება  
ალუმინის და რკინის შენადნობები ღუმელი  400X600—-20 კგ
ვაკუუმური ჩამოსხმა ღუმელი VS1000  Al- 3 კგ; Cu- 10 კგ
  სხვადასხვა ტიპის შედუღების გამოყენება  საწარმოს გააჩნია თანამედროვე შედუღების აპარატები და კვალიფიციური შემდუღებლები, რაც უზრუნველყოფს შედუღების მაღალ ხარისხს და საიმედოობას. არსებული რესურსებით, შესაძლებელია შედუღდეს ნახშირბადოვანი, უჟანგავი და ცეცხლგამძლე ფოლადი, ასევე ალუმინის, მაგნეზიუმის, ტიტანის და სპილენძის შენადნობები. შედუღების სისქე 0,8 მმ-დან 20 მმ-მდე.
შედუღება
MIG Kempact 2530 300A
ХМС 400 300A
TIG ВСВУ-315 350A
Thyrinetal 200 300A
Dinasty 300DX 300A
MMA Marc -500 500А
Deka 600А
ИСВУ-315 350А
რკალური შედუღება МТН 1001 ухл4 600А
МТ1928ухл4 328А
  კომპოზიციური მასალები
საწარმოში მზადდება სხვადასხვა დეტალები ნახშირბადის ბოჭკოს კომპოზიციური პლასტიკატის/ბოჭკოვანი მინის მასალებისგან ფიჭური შემავსებელის გამოყენებით.
 • სველი დაშრევება
 • ნახშირბადის „პრეგრეგით“ დაშრევება
 • ვაკუუმური მეთოდით ფორმირება
 • საშრობი კამერით გამყარება
 
დეტალების დამზადება მინაქსოვილის მასალით.
კარაკასების დამზადება კომპოზიციური მასალებისაგან.
კომპოზიციური მასალების დამზადება ღუმელი 8000X1800X1800, 2500C
 
  რეზინის პროდუქციის დამზადება პრესი 212 ტონა, დიაპაზონი 580×580 მმ პრესი 260 ტონა, დიაპაზონი 780×780 მმ პრესი 400 ტონა, დიაპაზონი 580×580 მმ სუ-25უბ, მიგ-21 და მიგ-21უმ ტიპის თვითმფრინავების რეზინის საწვავის ავზების დამზადება ავტოკლავის გამოყენებით  
რეზინის პროდუქციის დამზადება პრესი 212 ტონა—580X580
260 ტონა—780X780
400 ტონა—580X580
რეზინის საწვავის ავზების დამზადება  ავტოკლავი სუ-25უბ, მიგ-21 და მიგ-21უმ თვითმფრინავის საწვავის ავზები
  პლასმასის ნაწილების დამზადება  
პლასმასის ნაწილების დამზადება  Kyas-105 თერმოპლასტიკური დანადგარი 60 გრ
  (ახალი მოწყობილობის შეძენის შემდეგ, შესაძლებელი გახდება უფრო დიდი წონის დეტალების დამზადება)   სპეცაღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების დამზადება სპეცაღჭურვილობისა და ინსტრუმენტების საწარმოები ამზადებენ შემდეგი ტიპის სპეც. ინსტრუმენტებს და აღჭურილობებს: საჭრელი იარაღები: ფრეზები, საფართები, გარე და შიდა საკუთხავები, გრავირების საჭრელები და დანები, ხის დამამუშავებელი ჩარხის იარაღები. ყველა სახის აღჭურვილობები, პრეს-ფორმები რეზინის და პლასმასის მასალებისთვის, სხვადასხვა ჰიდრო და პნევმატური მოწყობილობები.   საკონტროლო-საზომი ხელსაწყოები  კოორდინატების საზომი ხელსაწყო ТЕСИС IMS Premier 10.15.10 სამუშაო მაგიდის ზომა: 1500x1000x1000 ნაკეთობის შესამოწმებელი ხელსაწყო-სპექტრომეტრი (Foundry master) დეტალის პროფილის საკონტროლო ხელსაწყო ProfiloProjector – Optical Projector Starrett HE400Mk3.